tamaneko - ki which we had

5
Request of contribution
Tama Shinkin Bank
Tama center Branch
Salesclerk (082) normal 0021482
Hiromi Izawa (Izawa Hiromi)
Japan Post Bank
Sign number 10140-54523711
Store's name 018 (zeroichihachi)
Salesclerk (018) normal 5452371
Hiromi Izawa (Izawa Hiromi)
June, 2017
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others1,808 yen
May, 2017
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,050 yen
April, 2017
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others1,505 yen
March, 2017
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,104 yen
February, 2017
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Tama-shi T3,000 yen
Others1,520 yen
January, 2017
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Tama-shi M3,000 yen
Others2,070 yen
December, 2016
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O5,000 yen
Others1,540 yen
November, 2016
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,400 yen
October, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,010 yen
September, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others1,510 yen
August, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,160 yen
July, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O6,000 yen
Others1,811 yen
June, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi T10,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others1,209 yen
May, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M3,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others1,962 yen
April, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi T3,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Fuchu-shi Y3,000 yen
Others3,130 yen
March, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others3,734 yen
February, 2016
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Fuchu-shi Y10,000 yen
Tama-shi M14,000 yen
Tama-shi O9,000 yen
Others3,612 yen
January, 2016
Musashino-shi M10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O10,000 yen
Others3,283 yen
December, 2015
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Komae-shi O15,000 yen
Tama-shi O8,000 yen
Others2,960 yen
November, 2015
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi T10,000 yen
Tama-shi O10,000 yen
Others4,376 yen
October, 2015
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi T10,000 yen
Tama-shi O5,000 yen
Others3,448 yen
September, 2015
Musashino-shi M30,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M9,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others3,285 yen
August, 2015
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Tama-shi O7,000 yen
Others1,392 yen
July, 2015
Musashino-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M4,400 yen
Tama-shi O3,000 yen
Anonymity state5,000 yen
Others2,275 yen
June, 2015
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others1,285 yen
May, 2015
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M1,900 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,541 yen
April, 2015
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M3,400 yen
Yokohama-shi W5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others8,185 yen
March, 2015
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M9,000 yen
Komae-shi O5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others3,014 yen
February, 2015
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Fuchu-shi Y8,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others2,903 yen
January, 2015
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi M8,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Yokohama-shi W5,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O2,000 yen
Others4,230 yen
December, 2014
Kodaira-shi M30,000 yen
Tama-shi M10,000 yen
Tama-shi T10,000 yen
Fuchu-shi Y10,000 yen
Komae-shi K10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,123 yen
November, 2014
Kodaira-shi M20,000 yen
Komae-shi K10,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Tama-shi M4,000 yen
Anonymity Nozomi10,000 yen
Others3,521 yen
October, 2014
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O2,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Others1,646 yen
September, 2014
Kodaira-shi M30,000 yen
Komae-shi O10,000 yen
Tama-shi M4,000 yen
Tama-shi back and others10,000 yen
Tama-shi O2,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Others3,197 yen
August, 2014
Kodaira-shi M20,000 yen
Tama-shi M7,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Others4,212 yen
July, 2014
Tama-shi M3,900 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O5,000 yen
Komae-shi K10,000 yen
Tama-shi T5,000 yen
Others2,458 yen
June, 2014
Tama-shi M1,400 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O2,000 yen
Komae-shi K10,000 yen
Others1,890 yen
May, 2014
Tama-shi M3,600 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others3,540 yen
April, 2014
Tama-shi M5,400 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Yokohama-shi W10,000 yen
Others1,596 yen
March, 2014
Tama-shi M4,600 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O6,000 yen
Komae-shi O5,000 yen
Hachioji-shi Y2,000 yen
Others3,542 yen
February, 2014
Tama-shi M7,800 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O2,000 yen
Others7,168 yen
January, 2014
Tama-shi M6,800 yen
Komae-shi O5,000 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others3,235 yen
December, 2013
Tama-shi MT state20,000 yen
Tama-shi M6,200 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Tama-shi N5,000 yen
Tama-shi U10,000 yen
Others4,900 yen
November, 2013
Tama-shi MT state20,000 yen
Tama-shi M8,700 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
Others2,006 yen
October, 2013
Yokohama-shi W5,000 yen
Tama-shi M3,700 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O6,000 yen
Others1,717 yen
September, 2013
Yokohama-shi W25,000 yen
Tama-shi M6,400 yen
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi O3,000 yen
August, 2013
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M4,000 yen
Tama-shi O1,000 yen
Others2,122 yen
July, 2013
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M2,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others841 yen
June, 2013
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M3,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Others841 yen
May, 2013
Tama-shi back and others5,000 yen
Tama-shi M5,000 yen
April, 2013
Tama-shi back and others5,000 yen
March, 2013
Tama-shi back and others5,000 yen
Yokohama-shi pan state7,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
February, 2013
Yokohama-shi pan state10,000 yen
Tama-shi O4,000 yen
Hachioji-shi M sisters3,000 yen
January, 2013
Tama-shi back and others10,000 yen
Yokohama-shi pan state10,000 yen
Tama-shi O3,000 yen